ENTRE TOTES HO PODEM TOT

COM PARTICIPAR

La participació popular no és una opció és l’única opció, és la nostra manera d’entendre la política, és el que dóna sentit a l’acció institucional, és tornar el poder al poble. En aquest sentit, entenem que UM9 és un instrument polític de la Unitat Popular, la porta d’entrada de les lluites populars a les institucions.

La participació és un procés llarg que va més enllà d’un moment puntual, hi ha diferents formes de participar i totes són importants i necessàries. Cal tenir en compte com el gènere, l’edat i l’origen cultural, entre d’altres, poden dificultar la participació política i com des d’UM9-CUP treballem per facilitar a tothom la participació i el compromís polític. Treballar en perspectiva de gènere i feminista ens permet crear espais de participació més humans i inclusius, tant d’empoderament individual com col·lectiu.

L’organització d’UM9, fruit d’un debat intern en assemblea, s’ha obert i s’ha diversificat per tal de garantir la participació en la presa de decisions. Hem creat diversos espais de participació i debat per implicar a tots aquells sectors de la població que vulguin participar del projecte d’UM9-CUP, amb un activisme fluid i variable.

L' ASSEMBLEA

L’Assemblea és l’òrgan sobirà d’UM9. S’hi reuneixen els membres d’UM9 per debatre i acordar les línies generals d’actuació i/o posicionament de tots els temes importants per a l’organització, tant a nivell estrictament municipal, com comarcal o nacional.

L’Assemblea designa els membres dels diferents òrgans d’UM9.

La convocatòria té una periodicitat regular trimestral, i pot ser convocada per la Permanent cada cop que aquesta ho consideri convenient o necessari i/o a proposta del Consell Polític.

LA PERMANENT

La Permanent és la secretaria política i l’òrgan responsable entre assemblees, de la gestió política d’UM9.

La formen un mínim de 7 i un màxim de 12 persones, més presidència.

Per optar a formar part de la Permanent, cal comptar amb un mínim de tres.

Els i les membres de la Permanent han de ser votades en l’Assemblea.

Els càrrecs electes municipals (regidors i regidores) tindran dret a veu i vot en la permanent, però, la seva participació en aquesta estarà condicionada al seu treball institucional.

Les reunions de la Permanent són setmanals.

CANDIDATS

Tomas Carandell

Alberto Reverte

Laura Marcos

Òscar Mendoza

Joan López

Alba Garriga

Magda Torrents

Carme Guzman