Crònica del Ple Municipal de març de 2017

Comentaris: Cap comentari

Um9-CUP aporta debat en un Ple que el PSC intenta buidar de contingut.

Els principals debats en el ple municipal de març de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes han estat: el Pla d’inversions pel 2017-18, el Pla Director de l’aigua i l’apartat de mocions presentades pels grups municipals. Tot plegat ha tornat a posar de relleu la incapacitat total del govern del PSC de fer front als reptes i necessitats del municipi, a actuar més enllà de la inèrcia per transformar les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes i per superar la desídia fent alguna cosa més que presentacions, rodes de premsa i anuncis propagandístics.

Pla d’inversions 2017-18

Malgrat el govern l’anomena Pla de Reactivació, el que va portar a discussió i votació va ser un Pla d’inversions de 14 milions d’euros provinents dels romanents de tresoreria (de tot allò no executat en el passat). Ha desaparegut tot el contingut polític i social que permetia parlar de Reactivació econòmica i social, per convertir-se en una modificació del Pressupost del 2017. Compartim alguns dels projectes que aquest Pla d’inversions proposa com el Teatre Municipal, la inversió en l’enllumenat, la Planta de Biomassa o l’acabament de l’escala dels pisos heretats de Garraf Promocions, però 14 milions haurien de conformar un Pla amb un caràcter d’excepcionalitat que el que ha presentat el govern no té. Tenint en compte que l’any 2016 dels 11 milions d’euros per inversions dels que va disposar el govern només va tenir capacitat d’executar-ne poc més que 2 milions, i amb els precedents d’acció o inacció i mala gestió com en el Projecte de Rehabilitació de la Casa de la Vila, creiem que estem davant d’un Pla pensat per ser utilitzat per fer Propaganda i no per transformar el municipi. Per altra banda el govern no ha volgut incloure cap d’aquelles propostes que des de Um9-Cup li hem fet arribar en els darrers temps com: la revitalització dels centres urbans, l’aposta per l’Hospital i l’area sociosanitària, la finalització dels processos i la recepció de les Urbanitzacions, una política d’habitatge encaminada a combatre l’actual situació o la inversió per la construcció d’equipaments necessaris, estructurals i de màxima importància per al municipi com l’INS Xaloc o l’amplicació del CAP de les Roquetes. El Pla va ser aprovat amb els vots favorables del govern i (oh sorpresa!) els del PP i Fem Poble, amb les abstencions de Pdecat-Via i Erc, i el nostre vot en contra.

Pla Director de l’Aigua

Aquest Pla, realitzat per la companyia concessionària de l’abastament d’aigua al municipi, es composa d’una diagnosi sobre l’estat de la xarxa i una proposta d’inversions a realitzar en els propers anys per millorar-ne la eficiència. El document d’unes 800 pàgines va ser entregat als grups municipals quinze dies abans del Ple que havia de discutir-ne el contingut. Sense possibilitar ni els temps ni els espais per al seu anàlisi i discussió, el govern presentava un Pla que contenia una proposta d’accions a realitzar que tenien un volum econòmic de més de 10 milions d’euros. Des de el grup municipal d’Um9-Cup vam plantejar que la proposta d’inversió a realitzar en la xarxa d’aigua no era correcte ni estava ben desenvolupada, i que faltaven moltes qüestions fonamentals i un debat de profunditat perquè aquest Pla Director de l’Aigua fos acceptable com per exemple: diferents alternatives a les problemàtiques detectades, l’impacte en el rebut que paguen els ciutadans i ciutadanes, el calendari d’execució d’aquestes inversions o qui haurà d’assumir-ne el cost. Aprovat amb la nostra abstenció i amb el compromís del govern de presentar en els propers mesos una proposta en relació al finançament i inversions a realitzar que desenvolupi tots els dubtes plantejats.

Mocions

En l’apartat de mocions destaquem l’aprovació de mocions en defensa de les pensions públiques, d’homenatge a la II República i els valors republicans i contra la judicialització de la política a Catalunya. Per altra banda, el Ple va rebutjar una moció presentada pel nostre grup municipal (amb el vot en contra del govern i PP i l’abstenció de Pdecat i Fem Poble) per la realització d’una auditoria urbanística que aclareixi el compliment de la normativa urbanística en una llicencia del Carrer Andorra. Es tracta d’un cas complex, en el que hi ha múltiples informes i interpretacions de la normativa i que enteníem que seria una bona forma de solucionar un conflicte obert des de fa molts anys entre l’Ajuntament i una veïna.

Deixa un comentari