EL NOSTRE

PROJECTE

Vivim un moment de canvi d’època. El municipalisme exigeix la necessitat d’una altra manera de fer política, no només de fons, sinó també de formes. Això implica que hàgim de fer salts importants en les nostres aspiracions d’intervenció política municipal: tant dins dels espais i moviments socials com dins dels espais institucionals. Un salt en el camí de recuperar l’espai públic, l’espai comunitari. Un salt en el camí de potenciar, organitzar, promoure instruments de participació en la recerca del bé col·lectiu. Un salt en la capacitat de construir una estructura d’oportunitat política capaç de provocar un canvi d’escenari

Construir una proposta política d’esquerres per al nostre municipi, basada en el concepte de justícia social, la solidaritat, l’honradesa i la transparència per avançar en el procés d’alliberament nacional amb totes aquelles organitzacions polítiques, socials i civils que ho desitgin.

Articular una proposta institucional que es concreti en una candidatura unitària d’esquerres, radicalment democràtica, enxarxada amb els moviments socials i compromesa amb el procés d’alliberament nacional (marc del dret a decidir) en favor de les classes populars i de la justícia social.

El municipalisme exigeix la necessitat d’una altra manera de fer política, no només de fons, sinó també de formes. La continuïtat del compromís i treball iniciat a govern no pot fer-nos treure’ns la capacitat i millora de poder fer intervenció política en el municipi, ja sigui des de la governabilitat com de l’àmbit social i comunitari.

Com importants són i encara ho seran més la construcció d’àmplies majories socials que facin avançar el procés de transformació i de donar respostes emancipadores a les problemàtiques actuals.

Des d’Um9 tenim una gran responsabilitat en tot això i alhora una gran oportunitat de la qual no podem defugir.

Manteniment, consolidació i engrandiment del nostre espai. Engrandiment de l’espai independentista. Um9 com a força política majoritària i decisiva al municipi, amb voluntat de govern. Portar la veu dels moviments socials a l’ajuntament. Visualització d’aquesta voluntat tant en les llistes com en el programa. Saber encaixar l’espai generat a partir d’ Ajuntem-nos.

EN ELS ESTATUTS

DEFINICIÓ D'UM9

La nostra és una organització vinculada al Moviment d’Alliberament Nacional Català a través de l’AMEI. Um9 no és un partit tradicional, ni una coalició de partits i independents, ni una plataforma popular per a les eleccions. Um9 constitueix un espai d’Unitat Popular definit pels objectius següents:

  • Aglutinament estable, organitzat i dinàmic de sectors ideològicament diversos i heterogenis en base a un projecte comú, municipal i nacional, que transformi la societat.
  • Organització horitzontal i oberta que afavoreixi la participació popular i la militància, així com la inserció social, que recull sectors cada cop més amplis en la perspectiva de la creació d’un veritable poder popular, basat en la democràcia directa.
  • Emmarcament dels diferents moviments socials alternatius i de lluita sectorial en el projecte global de la nova societat que Um9 defensa. La nostra organització respecta l’espai i funció dels moviments socials i hi manté una actitud de plena col·laboració i complementarietat, potenciant i estimulant la creació d’espais de lluita sectorial i alhora entroncant-los en una lluita per un canvi de model social, econòmic i polític.

La lluita institucional, a través de la representació a l’Ajuntament i el Consell Comarcal, és un eix més de l’activitat política d’Um9, juntament amb el desenvolupament i potenciació dels moviments socials, el foment de la participació, el debat i la mobilització populars.

ÒRGANS D'UM9

Unitat Municipal 9 es regeix per un sistema que permet una participació popular àmplia. El màxim òrgan és l’Assemblea, l’òrgan sobirà on es debaten les grans línies polítiques d’actuació i/o posicionament. Però entre assemblea i assemblea és la Permanent Política la que porta a terme el dia a dia d’Um9. És la secretaria política i l’òrgan responsable.