El grup d’UM9 – CUP presenta una moció per la recuperació de la memòria històrica del municipi que s’aprova amb el vot favorable de tots els grups excepte el PP

Comentaris: Cap comentari

Amb motiu de la reobertura del Local, des d’Um9-Cup vam considerar que era un moment idoni perquè l’ajuntament dugui a terme accions i programes encaminats a la recuperació, dignificació i difusió de la memòria col·lectiva i l’homenatge als homes i dones que amb la seva entrega, la seva lluita, i en algunes ocasions amb la seva pròpia vida, van possibilitar canvis i transformacions que ens permeten comprendre la configuració de la realitat en l’actualitat.

En especial proposàvem que es dugués a terme un exercici de recuperació i homenatge de la història i llegat de la Societat d’Agricultors i Obrers. Aquesta, fundada l’any 1919 i fins a la seva desaparició amb la victòria del regim franquista, va tenir un fort impacte en la vida social, cultural i política de Ribes. A la seva seu, coneguda popularment com El Local (situada en l’espai que avui ocupa el Centre Cultural El Local) es va dur a terme una intensa activitat social, cultural i política que va esdevenir un revulsiu en un context de conflicte entorn a la propietat i el conreu de les terres, unes condicions de vida molt dures per als pagesos i treballadors i un domini social històric de les classes propietàries amb el suport de l’església.

El triomf del bàndol nacional i la instauració del règim feixista significaria la fi de la Societat d’Agricultors i Obrers. Va ser declarada il·legal, la seva seu va ser incautada, tancada i abandonada. Molts dels homes i dones de la Societat d’Agricultors i Obrers serien víctimes de la repressió franquista, pagant molt cara la seva militància d’esquerres i republicana. Prop de vuitanta persones foren jutjades per la seva activitat política i el seu compromís amb la justícia social i la llibertat, totes elles vinculades a la Societat i a l’activitat del seu Local. Entre elles, l’alcalde republicà Pere Bertran i els regidors Aleix Guillaumes i Joan Soler que serien afusellats, poc temps després d’acabar la Guerra, al Camp de la Bota.

Des d’Um9-Cup entenem que la recuperació de la memòria històrica del nostre municipi, la seva dignificació i difusió dels fets històrics que han tingut lloc son fonamentals per comprendre la realitat del nostre municipi, i sobretot, una base solida sobre la qual construir el Sant Pere de Ribes del futur. Pensem que a més, com a societat democràtica a la que aspirem a ser, tenim un deute històric amb aquests homes i dones que van lluitar per transformar el món en el qual vivien i que van ser vençuts, perseguits i humiliats per la dictadura franquista. Per tot això, proposàvem a l’Ajuntament que en l’espai del Centre Cultural El Local es col·loques una placa recordatòria i d’homenatge del què fou i del llegat, així com de les conseqüències de la seva activitat, de la Societat d’Agricultors i Obrers. També proposàvem que l’Ajuntament que es duguin a terme accions i programes amb l’objectiu de traslladar la memòria històrica al conjunt de la població, especialment a les generacions joves, mitjançant el treball amb les escoles i instituts.

Deixa un comentari