HISTÒRIA

La configuració i realitat actual dels nostres nuclis de població i del nostre municipi de Sant Pere de Ribes és el resultat de la més gran transformació urbanística, social, cultural i política dels darrers trenta cinc anys. I de tots aquests anys de progrés i democràcia hi ha responsables històrics i concrets, amb nom i cognoms, entre els quals els homes i dones d’Unitat Municipal 9 ocupen un lloc destacat. Unitat Municipal 9, plataforma d’intervenció municipal i aglutinadora dels sectors de l’esquerra nacional des de les seves responsabilitats de govern municipal, ha estat una peça clau i decisiva a l’hora d’afrontar els problemes, dotar el municipi de les infrastructures necessàries i crear les bases sobre les quals és possible, amb treball i compromís, fer del nostre poble un marc atractiu, sòlid i estable davant les propostes engrescadores per al futur.

Un llegat històric important consolidat a través dels temps ens ha deixat un patrimoni històric, cultural i natural important. Un patrimoni valuós i alhora molt apreciat per tothom, que de manera reiterada es manifesta en la nostra manera de ser i viure.

El primers governs municipal d’Um9 vam saber complementar la seva responsabilitat municipal amb una implicació real i efectiva amb el país i la seva gent. De fet tots els governs municipal d’Um9 porten el segell de la voluntat de construcció nacional i d’articulació del nostre municipi dins una perspectiva de país. Sent uns referents clars dins les polítiques unitàries de l’esquerra nacional

El temps de canvis històrics que vivim són molt importants. Des de les mobilitzacions en defensa dels serveis públics i les vagues generals fins a les diverses plataformes en defensa del territori o les crides a revoltar-nos contra les injustícies i a exercir la desobediència. La gent, les persones anònimes, han esdevingut les veritables protagonistes de tot un procés per la democratització de les institucions, el trencament amb el règim econòmic, polític i cultural dominant, i la defensa del dret a l’autodeterminació del poble català. El dret a la independència.

I en aquest procés del nostre poble, ni com a Unitat Municipal 9 ni com a part del govern municipal podíem restar al marge i renunciar a liderar-ho col·lectivament. No podíem ni podem deixar de prendre un compromís històric amb la nostra gent. I aquest voler ser-hi, prendre aquest compromís des del govern ho hem fet i sabut posar el nom del nostre municipi com a part activa en la concreció lògica dels processos de transformació política i democràtica que ja s’estan duent a terme arreu del territori des de l’àmbit municipal.