Les inversions en el patrimoni municipal, el dia de la marmota

Comentaris: Cap comentari

La ineficàcia de l’equip de govern del PSC es especialment visible en quant als equipaments i el patrimoni municipal. Ens referim, per exemple, a l’apertura dels equipaments tancats, com la Casa de la Vila, al Local de Ribes encara tancat, al nou casal d’avis de les Roquetes que s’ha tardat un any i mig per instal·lar-hi el mobiliari, el Teatre de les Roquetes que ara es comencen a plantejar els projectes, el Castell de Ribes actualment tancat i sense ús, l’ermita de Sant Pau sense masover i de tants altres equipaments o patrimoni públic actualment mal utilitzat.

El nou pressupost del 2017 torna a parlar de la Casa de la Vila, el Local, el Teatre, el Castell, Sant Pau, els pavellons, etc. En molts casos qüestions que ja estaven recollides en l’anterior pressupost i en el Pla de Reactivació Econòmica, que el govern no ha estat capaç d’executar, i avui es tornen a presentar com a novetats d’aquest pressupost.

La Casa de la Vila és l’exemple més paradigmàtic de la mala gestió dels equipaments per part del govern del PSC. Una gestió basada en la desídia i l’abandonament. Resulta absolutament indignant, cinc anys des del seu tancament i una incertesa total sobre la data de finalització de les obres o els sobre costos que finament repercutiran en la comunitat de veïns del municipi. Quan UM9-CUP formava part del govern municipal l’apertura d’aquest equipament no només va ser una voluntat política sinó que es va concretar en el pla de reactivació econòmica aprovat pel Ple, amb calendari i pressupost d’execució. Avui, en canvi, ens trobem amb modificacions de projecte, fallida de l’empresa contractada i altres afers que fan que encara no sapiguem quan es podrà obrir de nou l’Ajuntament. Som conscients dels factors externs (tèrmits, fallida de l’empresa), però també de la responsabilitat del govern. En primer lloc, el govern va decidir modificar el projecte inicial, fet que va fer augmentar el cost econòmic de les obres i endarrerir la data d’obertura. A més, ara el govern ha concedit un augment dels honoraris pels mesos en què l’obra ha estat aturada a demanda de la nova empresa, malgrat el precedent de rebuig d’aquest fet que va emetre el Ple. En aquest procés, l’actitud del govern ha estat el silenci continu i el “tot està bé”, mentre les obres seguien i segueixen endarrerint-se.

Deixa un comentari