Les propostes d’UM9-CUP per als pressupostos del 2017

Comentaris: Cap comentari

DEFENSEM L’HOSPITAL COMARCAL ST. CAMIL

L’hospital Sant Camil, com molts d’altres, té un dèficit d’inversions, la diferència és que aquest l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no està endeutat i per tant té capacitat d’inversió. UM9-CUP aposta per invertir en l’hospital, apostem per invertir en una àrea sociosanitària vinculada a l’hospital, per donar recolzament a la investigació en aquest centre complementant els fons europeus proposats pel Consell Comarcal i per vincular els cicles formatius del municipi al centre sanitari.

APOSTEM PEL CAP DE LES ROQUETES I L’INSTITUT XALOC!

En relació al CAP de les Roquetes cal fer efectiva l’ampliació més enllà de la cessió de l’espai de la Generalitat, estudiar en detall les necessitats més urgents i la possibilitat d’establir sinergies amb l’Hospital Sant Camil i els centres educatius de la zona, tant en recerca com en formació. I pel que fa a l’Institut Xaloc, ha de ser una prioritat per al municipi la construcció del centre educatiu, ja n’hi ha prou de barracons!

PISOS PÚBLICS DE LLOGUER SOCIAL

En el passat Ple de pressupostos, el govern socialista es vanagloriava de l’atorgament de 50 llicències d’habitatges turístics al municipi. Des del punt de vista d’UM9-CUP aquest fet resulta altament preocupant, ja que va estretament lligat amb l’augment imparable dels preus de lloguer i compra de l’habitatge. En els dos anys de l’actual govern la política d’habitatge ha resultat nul·la, encara pitjor, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes actualment disposa de més d’una vintena de pisos sense utilitzar per petites mancances infraestructurals o per manca de gestió. Per altra banda, la gestió d’intermediació amb els bancs escombraries és inexistent i les polítiques impositives o coercitives sense recorregut. Quan UM9-CUP érem al govern en l’anterior legislatura, vam anar dibuixant una política d’habitatge sobre tres eixos: acció urbanística, acabament bloc de GPM, conveni de gestió amb entitats sense finalitat de lucre, actualització cens de pisos buits i mapa de llicències dels habitatges turístics.

PROU!! EQUIPAMENTS TANCATS

La situació de la Casa de la Vila resulta absolutament indignant i insuportable, cinc anys des del seu tancament i una incertesa total sobre la data de finalització de les obres. A més dels sobrecostos que finament repercutiran en la comunitat del municipi. Reclamem, per tant, l’obertura immediata de la Casa de la Vila, així com del Local. També exigim el projecte definitiu del teatre de les Roquetes i l’inici de les seves obres. Quan UM9-CUP érem al govern en l’anterior legislatura, l’obertura d’aquest equipament, no solament van ser prioritats en les voluntats polítiques sinó que van ser concretades en el Pla de reactivació econòmica aprovat pel Ple amb calendari i pressupost d’execució)

DINAMITZACIÓ DELS NUCLIS ANTICS

UM9-CUP creiem necessària la reforma i dinamització dels centres urbans de Ribes i les Roquetes mitjançant un pla especial de conversió en zona de vianants, mobilitat i aparcaments. Aquestes mesures haurien d’anar acompanyades de polítiques de reactivació del petit comerç, del turisme de qualitat i de la dinamització dels locals buits. Aquesta és l’aposta d’UM9-CUP davant les polítiques de grans àrees comercials proposades pel Partit Socialista, CIU-VIA o el Partit Popular. Quan UM9-CUP érem al govern en l’anterior legislatura, vam deixar damunt la taula de treball diferents iniciatives encaminades.: localització d’aparcament urbans, xarxa de camins amics, equipaments referencials (Casa de la Vila, El Local a Ribes, Teatre a Les Roquetes, modificació ordenances, modificació PGU, conveni amb la Diputació per a l’arranjament del carrer Major, St. Pere, Pi i ctra. d’Olivella)

FINALITZACIÓ DE LES URBANITZACIONS

Les urbanitzacions amb dèficits infraestructurals condemnen els seus habitants a mancances pròpies de països subdesenvolupats. Els 20 anys de govern socialista han convertit els residents de les urbanitzacions de Rocamar, Can Lloses o Mas Pares en ciutadans de segona. UM9-CUP apostem per la realització d’un pla de treball individualitzat per a cadascuna de les situacions que permeti la finalització d’aquestes urbanitzacions en un termini curt de temps, així com la seva posterior recepció per part de l’Ajuntament, aquest pla hauria d’anar acompanyat d’inversions realitzades pel mateix Ajuntament. Quan UM9-CUP érem al govern en l’anterior legislatura, vam posar damunt la taula de negociació amb el veïns de Rocamar un pla d’actuació que permetés avançar cap a la recepció de la urbanització. Que tenim avui damunt la taula?

Deixa un comentari