Pressupost 2017: Un municipi que seguirà a la deriva i sense rumb

Comentaris: Cap comentari

El passat desembre el govern del PSC-PSOE va aprovar el pressupost per al 2017. Amb els vots a favor de PSC (7), el PP (2) i Fem Poble (3). i els vots en contra de PDECat-Via(4), ERC (1) i UM9-CUP (4).

Anem a pams. El Pressupost presentat es caracteritza per ser una continuïtat del pressupost anterior (2016). Mancat de noves propostes, incapaç d’atacar els problemes actuals i destinat a no corregir la inèrcia d’estancament del municipi.

En primer lloc, el Capítol de personal (40% aprox. del conjunt del Pressupost). Amb aquesta important despesa i tractant-se de les nòmines de les treballadores de l’ajuntament, ens preocupa la gestió dels recursos humans que s’està fent: Acomiadaments del personal no fix indefinit, conflictes amb els sindicats acusacions i actuacions de dubtosa legalitat i el que resulta més preocupant: cap proposta. Zero voluntats de canvi o millora.

En segon lloc, externalitzacions de serveis i de subministraments que dóna i rep l’Ajuntament. (40% aprox. del conjunt del Pressupost). És a dir, encarregar/pagar feines i tasques pròpies de l’Ajuntament a empreses privades, sense haver-ne fet una valoració dels resultats, ni un control de la qualitat i sabent que, externalitzar, no significa una millora en els serveis cap als veïns i veïnes. Aquesta partida el PSC-PSOE no només augmenta sinó que la defensa, davant el qüestionament d’UM9-CUP.

A Sant Pere de Ribes la gestió dels residus l’està fent la mateixa empresa que a Barcelona i Badalona on les auditories d’aquest servei han activat totes les alarmes i qüestionat el mateix model.

UM9-CUP proposa la revisió i seguiment del servei de les empreses externes, detecció d’irregularitats, llistat d’incompliment i fraus. Per contra el govern és incapaç de presentar la mínima informació, respondre als dubtes de l’oposició i planificar els debats necessaris que el municipi ha de tenir entorn d’aquesta qüestió. A més, l’equip de govern ja ha abandonat plantejar-se alternatives a l’actual model de recollida d’escombraries, com UM9-CUP defensava.

Ens preocupa la gestió de la recollida i tractament de residus. Més de 2.000.000€ anuals, per un servei que cada dia és més car i acumula més queixes al municipi.

En tercer lloc, el capítol d’inversions ha d’actuar sobre els principals eixos d’actuació pel 2017 i les prioritats d’inversió pel municipi. No pot evitar, durant més temps, un debat real sobre la realitat i les necessitats del municipi. És fonamental, per no cometre errors passats i rendibilitzar recursos del qual l’Ajuntament disposa. S’ha d’incloure en aquesta part del pressupost, els 10.000.000€ del romanent de tresoreria (que són tots els diners que per llei l’Ajuntament ha hagut d’estalviar i que, després de pagar el deute acumulat, gràcies a la feina feta pel govern de UM9-CUP i CiU/Via, ara podem invertir). Així l’actual govern no vol incloure aquesta important suma en aquest capítol i evitar així la discussió política. I ja de pas, aprofitar aquests diners per acontentar a alguns grups de l’oposició amb propostes de poc pes polític. Així doncs, a UM9-CUP ens preocupa la desídia i la no voluntat de canvi alhora de debatre i poder millorar el pressupost cada any. A més, molesta l’opacitat en l’aprovació dels comptes anuals per a aquest 2017, en les condicions que els ha presentat, significaran una continuïtat en les seves formes de fer política. Tenim un govern que fa aigües. I els vots favorables al Pressupost seran un flotador, però no per al municipi que seguirà a la deriva i sense rumb, sinó per l’alcaldessa que amb l’aigua al coll salvarà un any més la seva imatge.

Deixa un comentari