Pressupostos participatius, del que podia ser i no serà

Comentaris: Cap comentari

Tant si guanyen, com si no, caldrà atendre a aquestes projectes, ja que la majoria responen a necessitats reals del municipi

Els Pressupostos Participatius per al 2017 és una proposta que té el seu origen en una moció presentada i aprovada per UM9-Cup i la resta de grups municipals presents a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Llavors, el Govern municipal es va comprometre a donar continuïtat al projecte iniciat per l’anterior govern (format per UM9-CUP i CiU-VIA), que significava un pas endavant en la participació i obrint la possibilitat de l’elecció directa per part de la ciutadania d’una part del pressupost.

El passat setembre, quan el Ple Municipal va debatre i aprovar les normes reguladores del Projecte de Pressupostos Participatius pel 2017 des del grup municipal d’Um9-CUP ja vam alertar que ni la calendarització que proposava el govern, ni el sistema de filtratge de les propostes presentades per la ciutadania auguraven un bon recorregut als Pressupostos Participatius.

Però la més que bona resposta de la ciutadania, entitats i organitzacions del municipi presentant prop d’una setantena de propostes que engloben molts diversos àmbits de la vida del municipi, s’ha trobat un govern i un Ajuntament incapaç d’estar a l’alçada del que el moment requeria. La qualitat dels projectes presentats es admirable. Projectes ben treballats, amb una justificació més que raonable, ben documentats, amb pressupostos, opcions alternatives i fases d’aplicació. Tant si guanyen, com si no, caldrà atendre a aquestes demandes, ja que la seva majoria responen a necessitats reals del municipi. Com ha respost davant d’això el govern?

En un procés dut a terme a corre cuita, només 27 propostes han passat l’exigent tall fixat per la comissió “tecnicoeconòmica” a la que el govern ha decidit deixar tot el pes de la gestió del procés. O en qui ha decidit descarregar la seva responsabilitat. El menyspreu que demostra la resposta del govern a 36 de les propostes presentades, sense justificació ni informe que l’avali, amb criteris contradictoris i insuficients, i sense la possibilitat d’esmenar o modificar, quedant fora de la possibilitat de ser votades i recollides, només és comparable a la por que sembla que té el PSC a la participació ciutadana.

foto

I per desgràcia, aquest procés ha posat de relleu altres qüestions relacionades amb l’acció del govern del PSC. En primer lloc, lamentar que s’hagin perdut els espais que permetien informar i debatre a la ciutadania sobre el conjunt del pressupost. En segon lloc, el calendari tant reduït proposat pel govern ha produït una manca de debat sobre les propostes i ha impedit l’elaboració d’uns criteris de prioritats i territorialitat de les propostes realitzades. En tercer lloc, moltes de les propostes presentades per la ciutadania revelen un municipi amb moltes mancances en infraestructures, equipaments i serveis. Aquestes inversions i actuacions pensem que no haurien d’estar subjectes a un procés participatiu d’aquestes característiques, sinó que haurien de formar part de les prioritats del govern municipal, entenent que hi ha un consens polític i social sobre la seva necessitat. Per últim, lamentar un cop més l’opacitat amb la que el govern i l’alcaldessa han tirat endavant aquest projecte, només preocupats per obtenir bons titulars, sense garantir els mínims democràtics i de transparència del que tant es fa gala.

Malgrat tot, el procés està en marxa i n’haurem d’aprendre pel futur, no deixem passar la oportunitat de participar d’uns Pressupostos Participatius que podien ser, i no seran.

(Fotos del 2014, primers pressupostos participatius a Sant Pere de Ribes)

Deixa un comentari