Una proposta política per a les pròximes eleccions

Comentaris: Cap comentari

Diumenge 25 de març, va tenir lloc l’assemblea d’Um9-Cup, a Sant Pere de Ribes.

En l’assemblea, on van participar més de 45 persones, es va discutir i fer esmenes a un document elaboarat de forma col·lectiva, a partir de 3 grups de treball.

Després d’un debat de tres hores, el document presentat per la Permanent Política, es va aprovar per unanimitat amb la incorporació d’aclariments i esmenes. En aquest sentit, Um9-Cup hem iniciat una proposta política per a les pròximes eleccions del maig-juny del 2019.

Um9-Cup aposta per una proposta política, electoral, transformadora, d’unitat popular, que defugi del clientelisme i des d’una perspectiva global de municipi que atengui les necessitats dels diferents nuclis de població.

Una proposta, de compromís amb Um9,  motor de participació i socialització comunitària que més enllà de la política institucional, sàpiga aglutinar sectors i lluites socials emergents i/o consolidades en el nostre  municipi, que no defugi del marc de combat ideològic i polític del nostre país.

Deixa un comentari