Comptes i memòria:

En aquest espai dipositarem els arxius referents a la transparència. La transparència contribueix a enfortir la confiança de la societat en les administracions públiques, els partits polítics, les organitzacions sindicals, les organitzacions empresarials i les entitats privades que exerceixen funcions públiques o presten serveis públics o perceben fons públics, i és un instrument a través del qual aquestes poden retre comptes de la seva activitat i de la gestió dels fons públics davant la ciutadania.

 

2017