873
Membres d'Um9

Adhesió

  • Militants UM9
  • Militants també de les CUP
  • Simpatitzants

Llocs de domicili

  • Ribes
  • Les Roquetes
  • Altres Poblacions

Sexe

  • Dones
  • Homes