David contra Goliat La Cooperativa Can Pere

Comentaris: Cap comentari
La Cooperativa Can Pere guanya el recurs presentat al Tribunal Econòmic Administratiu El 20 de maig del 2008 amb el govern del PSC a l’Ajuntament, s’acordà la resolució del contracte de cessió d’ús de la finca. El Ple de la Corporació, en data 19 d’octubre del 2010, va aprovar les bases

Llegir més